Около 20% от алергично болните страдат от полинози. Ежегодно за определен период от време се променя техния социален живот, намалява работоспособността и успеваемостта в училище т.е. влошава се тяхното качество на живот.
Ето защо за пациентите и техните близки, както и за лекарите-алерголози е важно да имат информация за въздушното поленово замърсяване -видов състав и количества прашец.
Поленът или цветният прашец са клетките, носещи мъжкия генетичен материал при растенията и е основният въздушен замърсител с биологичен произход. Наличието на прашец във въздуха, неговото количество и видова принадлежност зависят от различни фактори:

  1. типът растителност в района;
  2. климатични фактори;
  3. метеорологични фактори;
  4. релеф;
  5. ниво на индустриализация;
  6. социални фактори.
Въз основа на ежедневни наблюдения на цветния прашец от въздуха могат да се направят поленови календари, които показват началото, периода на максимален цъфтеж и края му при по-важните алергизиращи растителни видове.
При достатъчно продължителни и обстойни проучвания и след съответна статистическа обработка на данните е възможно и съставянето на прогнози. При сравнение на резултатите от проучвания на различни райони, може да се определи степента на риск от алергизация на населението, както и да се посочат най-доброто място и време за изолация на всеки болен. Това ще подпомогне работата на лекарите при диагностиката и специфичното лечение на пациентите с поленова алергия.