Анализ на поленовия цъфтеж през периода 15-31 март 2011 г.

Характерен за втората половина на месец март е цъфтежът на леска, елша и някои кипарисови. Наблюденията на въздушни проби от гр. София показаха най-високи концентрации на прашец от леска и елша в периода 13-16 март. В последните дни на месеца нивата имат тенденция към понижение поради прецъфтяването им. Количествата прашец от тис и кипарисови бяха големи, но този полен има слаби алергизиращи свойства. В района на София започна цъфтежът при някои видове ясен, бряст и различни видове тополи.

Прогноза за първата половина на месец април

Очакванията са да започне истинската пролет. За пациентите с дървесна поленова алергия в нашата страна април е може би най-трудният месец. От една страна след зимата в хубавите дни всеки иска да бъде на открито. Но от друга страна – това е месецът, в който с пълна сила цъфтят най-алергизиращите дървета: бреза и габър. През тази година март беше по-хладен и това малко забави цъфтежа при дърветата. Това предполага и малко по-късен старт в цъфтежа и през април. Според специалистите от НИМХ-БАН първите 15 дни на април ще са топли, а валежите малко. Въпреки това очакванията са за по-високи концентрации на прашец от бреза и габър около и след 15 април. В периода до 15 април ще продължат да цъфтят ясен, бряст, топола, различни видове клен и върби – ива, плачеща и др., както и някои цветя – нарцис, лале, зюмбюл, глухарче. Това са видове с не особено силни алергизиращи свойства и затова през първата половина на април полинозните пациенти може да са по-спокойни и по-смели в разходките си навън.

pic1 pic2


Важно е да се знае, че прашецът на цитираните цветя е голям, тежък и лепкав. По тази причина той не се разпространява във въздуха и не представлява опасност за чувствителните хора. Симптомите на алергия към тези цветя може да се провокират само при пряк контакт с прашеца – работа с цветята или помирисване.

 Глухарчето е един от първите предвестници на пролетта. Полянките отрупани с цъфнали глухарчета са много примамливи и за щастие не толкова алергизиращи. Прашецът на глухарчето благодарение на своите израстъчета се прикрепва към насекоми-опрашители, но малки количества се откриват във въздушни проби. Той също би създал проблем само при пряк контакт и само при свръхчувствителни към него хора.

pic3 pic4