За първата половина на месец април най-характерен е цъфтежа на дървесните видове. Цъфналият в началото на месеца бряст вече прецъфтя, както и леската и елшата. Към края на цъфтежа си са и различните видове ясени и тополи. В активен период са видовете клен, както и плодните дръвчета -джанки, череши, вишни и др. Последните не представляват риск за хората, чувствителни към полен. Плодните дръвчета се опрашват от насекоми и техния прашец се образува в малки количества, той е лепкав и с големи размери. На практика само след силни ветрове във въздуха може попаднат незначителен брой поленови зърна на овощни дървета . При тревистите растения най-забележителен е започналия цъфтеж при глухарчето. Колкото и много да са цъфналите глухарчета на една полянка, във въздуха няма високи концентрации на прашец. Поленът на глухарчето може да провокира алергична реакция при много чувствителни хора, които са били в тесен контакт с много растения. Хубавото при глухарчето е, че много бързо прецъфтява.

Най-важното за първата половина на април е започналият цъфтеж на най-силно алергизиращите дървесни видове – бреза и габър. Техният прашец има силно алергизиращи свойства, образува се в големи количества и цъфтежа продължава дълго време. Брезата се среща често както в природата, така и в градската среда. За това април е месецът с най-много проблеми за хората с алергия към дървета и по-конкретно бреза. За тези пациенти облекчение ще има в дъждовните дни когато прашецът е отмит и въздуха – чист. Габърът има по-кратък период на цъфтеж спрямо брезата и се среща по-рядко като част от градската растителност. Той допълва общият фон от брезов полен. 

Kwiatostan_grabu_pospolitego_Carpinus_betulus_ljpg
Carpinus_fruit
Цъфнала клонка от габър Есенна клонка от габър