Внимание! През периода ще се разпространяват семената на тополите.  Познати и най-често наричани „Пухчетата на тополите“. Те не са алергизиращи! Предизвикват механично дразнене при всички хора, но не и алергична реакция. По същото време във въздуха има висока концентрация на житен полен, който всъщност е алергизиращ, но не се вижда.

 • ДЪРВЕТА - Алергологичен риск – умерен

  От широколистните видове ще цъфтят: айлант, черен бъз, гледичия, маслинка.  Характерното за техния прашец е, че е лепкав и трудно се разпространява по въздуха. Ще се наблюдава интензивен цъфтеж при видове от сем. Борови – смърч, бор и мура. Те образуват огромно количество лек и лесен за разпространение прашец, но, за щастие, той не е силно алергизиращ.

  Поленово зърно от черен бор.  Двете въздушни мехурчета позволяват далечен пренос на прашеца. Може да се открие на стотици километри от гората, в която е образуван.
 • ЖИТНИ ТРЕВИ - Алергологичен риск -  висок

  Ще продължи цъфтежът на много видове от сем. Poaceae /житни/. Най-голям брой видове цъфтят през май и юни, затова тези месеци са най-трудни за сенсибилизираните хора. През втората половина на месец май цъфтят видове като: райграс (Lolium sp), власатка (Festuca sp), пластица (Deschampsia sp). Тези видове образуват гъсти насаждения и големи количества прашец. Хубаво е, когато в населените места се косят своевременно тревните площи и се ограничава образуването на локален поленов фон. Проблем може да възникне при населените места, заобиколени от ливади, които не се косят. Пациентите трябва да следят метеорологичните данни и при възможност в часовете преди дъжд да стоят в затворени помещения. Това е период на най-концентриран поленов фон. След преминаване на дъжда въздухът е чист и няма опасност от поява на оплаквания при пациентите.
 • ПЛЕВЕЛИ - Алергологичен риск -  умерен

  Започват да цъфтят много тревисти и плевелни видове. В активен цъфтеж ще бъдат: рапица, лапад, козя брада и киселец. Най-много проблеми ще създава цъфтящият  живовляк. Към края на месеца ще започне да цъфти и копривата.

Важно:

Ако имате алергични оплаквания към полените на различните растителни видове, в битката срещу сенната хрема можете да се доверите на комплексния хомеопатичен препарат Ринитал. Той ще ви помогне да се справите с неприятните алергични симптоми - кихане, хрема, кашлица, запушен нос, зачервени, сърбящи очи, конюнктивит, както и да направите профилактика на организма преди периода на очаквания алерген.
За лечение приемайте по 1 таблетка на всеки час, докато настъпи подобрение, до максимум 12 таблетки на ден. Важно е то да продължи поне 2 месеца с 3 таблетки дневно до пълно отзвучаване на оплакванията. Добре е профилактиката с Ринитал да започне поне 6 седмици преди очаквания алерген с по 1 таблeтка три пъти дневно.

Прогноза:

Изготвена  на база статистически данни за въздушната поленова концентрация през последните години съпоставени с метеорологичната прогноза за периода.

ниска умерена висока много висока въздушна поленова концентрация


Изготвил: Мариела Христова-Савова: биолог в лаборатория „Алергенни препарати” към  БУЛ БИО - НЦЗПБ,  гр. София