Характерно за периода:
В период на цъфтеж са предимно дървесни видове, като  повечето  от тях са алергизиращи - елша, ясен, тис, кипариси, бряст.

Важно: Дъждовете и високата въздушна влажност ще поддържат ниски стойности на поленова концентрация на въздуха.

  • За София
    През първата половина на март температурите варираха в много големи граници: от минимална -18  ͦС в първия ден на месеца, до +20  ͦС около 11-12 март. Така ще бъде тенденцията и до края на месеца. Около 75% от поленовите зърна, отчетени във въздушните  проби, са от леска и елша, останалите 25%  - от ясен и кипарисови. Продължава цъфтежът на брястовете и трепетликите. 

  • За по-топлите райони на страната:
    Приключи цъфтежът на леските. В крайречните места продължават да цъфтят елшите. В градските паркове цъфтят тис, Кипарисови, ясен. В края на периода може да започнат да цъфтят брезите.
  • За по-студените райони и планините над 700 м.надм.вис.:
    Поленовият сезон е в началото си. Цъфтят леските и се подготвят за цъфтеж: дрян, трепетлика, ива.

Не забравяйте:

Множество клинични изследвания доказват успешното приложение на комплексния хомеопатичен препарат Ринитал в борбата със сенната хрема. В него Немският хомеопатичен съюз е комбинирал 3 добре подбрани съставки, които ефективно повлияват всички неприятни симптоми на сезонния алергичен ринит. Лекарството възстановява нарушения баланс на имунната система и намалява чувствителността на организма към алергена. Това води до постепенно разреждане на алергичните прояви.