Характерно за периода:
Рязкото затопляне през първата половина на април доведе до бурно развитие и бърз цъфтеж на много дървесни видове. Малкото количество валежи пък бяха причина във въздуха да циркулират големи количества прашец. Очакваните дъждове през следващите дни обаче ще намалят въздушната поленова концентрация. 

Важно: Започна най-тежкият период за пациентите с алергия към брезов полен.

  • За София
    Високите дневни температури подтикнаха растителността в града да се развие в много кратки срокове. Това особено ясно се забелязва при дърветата, голяма част от които за 2-3 дни достигат до цъфтеж и за ден-два прецъфтяват. Основната част от поленовите зърна във въздуха са в резултат на цъфтежа на ясените, бреза, габър и тополи, кленове и върби. 

  • За Южна България:
    Поленовият фон се образува от бреза, габър, ясен,  топола, върби. Продължават да цъфтят някои житни треви и се развиват разнотревни видове.
  • За планините:
    Продължава цъфтежът на: елша, габър, върби и бреза.

Не забравяйте:

Множество клинични изследвания доказват успешното приложение на комплексния хомеопатичен препарат Ринитал в борбата със сенната хрема. В него Немският хомеопатичен съюз е комбинирал 3 добре подбрани съставки, които ефективно повлияват всички неприятни симптоми на сезонния алергичен ринит. Лекарството възстановява нарушения баланс на имунната система и намалява чувствителността на организма към алергена. Това води до постепенно разреждане на алергичните прояви.