Анализ на поленовия цъфтеж през първата половина на месец юни


gfaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След прецъфтяването на дъб и черница през май, в началото на юни вече няма силно алергизиращ дървесен полен. През първата половина на юни все още в големи количества се наблюдаваха поленови зърна от иглолистни дървета. За щастие те нямат силни алергизиращи свойства. През периода прецъфтяха гледичия и айлант, продължи цъфтежа при декоративните храсти и започна при липите. На фона на иглолистния полен житният изглежда незначителен, но той е силно алергенен и дори тези минимални количества са достатъчни да предизвикат алергични реакции. При тревистите растения продължи полинизацията при живовлек, коприва, киселец и започна при различни лободови.