Прогноза за втората половина на месец юни

Според метеорологичните прогнози до края на юни времето ще е топло и сухо. Това ще доведе до повишаване на въздушната поленова концентрация. Ще продължи цъфтежа на житните треви вече и във високите части на планините. При това положение по-малки количества житен полен ще има само край морето и големи водоеми, където въздухът е по-влажен. При дърветата се очаква максимум в цъфтежа на липите. При плевелните растения ще започне цъфтеж при различни видове пелин. Те са особено важни за алергологичните пациенти. В България пелините са много на брой видове, които имат дълъг цъфтежен период и най-важното - техният прашец е с най-силни алергизиращи свойства в групата на плевелите.

artemisia_absinthium_infestation_colville_small_ashx 

 

 

Пелин ( Artemisia sp. ) – широко разпространени както в природата, така и в населените места. Непретенциозни към условията на средата и могат да образуват големи групи от много растения.

 

 

 

 

Всяко растение образува множество разклонения, завършващи с много съцветия:

Artemisia_annua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съцветията се състоят от много цветчета пълни с лек и лесен за разпространение алергизиращ полен.

 
1863876123