Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15 - 30 юни 2011 г.

Както се очакваше през периода 15-30 юни цъфтежа на липите в София достигна своя максимум. С това приключи изявата на сравнително силно алергизиращите дървесни видове. За съжаление на сцената останаха житните треви и плевелните растения. Данните показват, че след интензивният цъфтеж на житните треви в началото на май, във въздуха присъства сравнително постоянен фон от житен полен.

Untitled

 

 

 

 

 

 

 

 

Това обяснява по-продължителните оплаквания при пациентите с алергия към прашеца на тревите. В нашата страна те са представени от много видове, които започват цъфтежа си и прецъфтяват по различно време в рамките на няколко месеца. Нерядко в края на лятото се наблюдава повторен цъфтеж при по-ранните видове или при първоначално окосените, а впоследствие занемарени тревни площи.