Поленовият сезон при дървесните видове приключи, но остава висок алергологичният риск от плевели и разнотревие.

 

 • ДЪРВЕТА - Алергологичен риск – няма

  Поленовият сезон при дървесните видове приключи. В сухи дни вятърът ще пренася останалите след цъфтеж и полепнали върху различни повърхности поленови зърна.

 • ЖИТНИ ТРЕВИ - Алергологичен риск - нисък

  Горещото и сухо време през втората половина на юли доведе до почти повсеместно изсъхване на площите с треви. В алпийския пояс на планините ще продължат да цъфтят малко на брой видове треви без особен алергизиращ потенциал. В по-ниските части на страната ще продължи цъфтежът при троскот (Cynodon dactylon) и царевица.
 • ПЛЕВЕЛИ и РАЗНОТРЕВИЕ - Алергологичен риск - висок

  В период на активен цъфтеж ще бъдат силно алергизиращите сухо- и топлолюбиви видове: пелин, видове от сем. Лободови ( Chenopodiaceae) и сем. Щирови (Amaranthaceae). Ще продължи цъфтежът при представители на сем. Конопови (Cannabaceae). Към края на периода се очаква нарастване на броя поленови зърна от амброзия.

Прогноза: Изготвя се на база статистически данни за последните години, съпоставени с метеорологичната прогноза за периода.

Важно:  А в битката срещу сенната хрема можете да се доверите на хомеопатичното лекарство Ринитал. То ще ви помогне да се справите с неприятните алергични симптоми - кихане, хрема, кашлица, запушен нос, зачервени, сърбящи очи, конюнктивит, както и да направите профилактика на организма преди периода на очаквания алерген. Лекарството възстановява нарушения баланс на имунната система и намалява чувствителността на организма към алергена. Това води до постепенно разреждане на алергичните прояви.

При остри симптоми приемайте по 1 табл. на всеки час, до максимум 12 табл. на ден, докато настъпи подобрение. След това намалете приема на 3 пъти по 1 табл. дневно още поне 2 месеца. Профилактиката с Ринитал се изразява с употреба на 3х1 табл. на ден, като за най-добри резултати тя трябва да започне поне 6 седмици преди очаквания алерген.

Успешното приложение на Ринитал в борбата със сенната хрема е доказана в множество клинични изследвания. Производител е Немският хомеопатичен съюз, което гарантира и високото му качество.

Поленова информация за периода 15-30 юли 2019 г. в различните части на България.

Характерно за периода:
Цъфтежът на житните треви в почти цялата страна приключи. Останаха да цъфтят треви във високите части на планините.

Важно: Основното количество поленови зърна във въздуха се дължи на активния цъфтеж на  плевелни и рудерални тревисти видове.

 • За София
  През периода 16-31 юли във въздуха на София бяха отчетени единични поленови зърна от дървесни видове – основно от липа и представители на сем. Борови. Броят на поленовите зърна от житни треви спадна под клинично значими стойности. Само в отделни дни: 18, 20 и 22 юли бяха отчетени стойности над средните за периода. Около 60% от поленовите зърна във въздуха бяха от плевелни и разнотревни видове. От алергизиращите разнотревни видове цъфтяха много видове от сем. Щирови, сем. Лободови, коприва, париетария, живовляк, сем. Конопови. От сем. Житни в процес на цъфтеж бяха: троскот на места в града и царевица в районите около София. Започнаха да  цъфтят  различни видове пелин. 

 • За Южна България:
  С активен цъфтеж бяха: представители на сем. Лободови ( Chenopodiaceae) и сем. Щирови (Amaranthaceae), париетария и различни видове пелин. Започна цъфтежа при амброзия.
 • За по-студените райони и планините над 700 м. надм. вис.:
  В по-високите части на планините продължи цъфтежът на житните треви, но при по-малък брой видове. В по-ниските части продължиха да цъфтят много билки, предимно от сем. Устноцветни, чийто полен няма алергизиращи свойства.

 Не забравяйте: Множество клинични изследвания доказват успешното приложение на комплексния хомеопатичен препарат Ринитал в борбата със сенната хрема. В него Немският хомеопатичен съюз е комбинирал 3 добре подбрани съставки, които ефективно повлияват всички неприятни симптоми на сезонния алергичен ринит. Лекарството възстановява нарушения баланс на имунната система и намалява чувствителността на организма към алергена. Това води до постепенно разреждане на алергичните прояви.