Анализ на поленовият цъфтеж през периода 01 -15 юли 2011 г.

С напредването на лятото във въздуха има все по-малко алергизиращи поленови зърна. С края на полинизацията на липите приключи цъфтежа при дървесните причинители на полинози.

 G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрациите на житен полен в София вече са по-ниски защото голяма част от видовете прецъфтяха.

G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полен от различни плевелни растения се наблюдаваше ежедневно в малки количества. Тези данни се отнасят за гр. София. В по-високите части на страната тези явления се случват с около 10-15 дни по-късно, а в по-южните и по-топли райони съответно с 10-ина дни по-рано.