Прогноза за периода 15-31 юли 2011

След приключване на цъфтежа при дървесните видове, пациентите с такава алергия вече могат да си отдъхнат. В повечето райони ще се наблюдават минимални количества прашец от житни треви, защото голяма част от видовете прецъфтяха. Предстои цъфтеж при по-слабо разпространени видове като тимотейка / Phleum pratense / и троскот / Cynodon dactylon /.

В този значително по-сух и топъл месец юли е много вероятно тревите да изсъхнат по-рано и да образуват по-малко от обичайното количество поленови зърна. В планините обаче ще има малко повече цъфтящи видове треви и по-високи въздушни поленови концентрации.

Във всички части на страната се очаква във въздуха да има полен предимно от различни плевелни растения : основно пелин, щир и лободови и по-малко от копривови. Плевелните растения са по-разпространени в откритите и земеделските райони, т.е. извън големите населени места. Поради това в градовете ще има по-малки количества полен от плевели и съответно с по-слабо влияние върху пациентите. И през този период се препоръчва пациентите да провеждат почивките си край морето, язовири и големи реки, където въздушната влажност е висока, а поленовата концентрация е по–ниска.

timoteika

 

 

 

 

Тимотейка –често се среща по поляни, ливади, пасища и в планински райони до 1500 м.надм.вис., по-рядко в населени места

 

 

 

 

Троскот – среща се и в градовете в смески за затревяване и сред природата по пасища и край пътища.

troskot