В планините

В планините и местата с надморска височина на 700 м цъфтежният период  предстои да започне.

За Южна и Северна България

В южните райони цъфтежът на алергизиращите видове стартира с около 7-10 дни по-рано, а в северните - с около 10 дни по-късно.

За София

От февруари до настоящия момент във възуха над София има прашец от цъфналите лески и от представителите на сем. Кипарисови, както и поленови зърна от елша и ясен.