За София

От февруари до настоящия момент във възуха над София има прашец от цъфналите лески и от представителите на сем. Кипарисови, както и поленови зърна от елша и ясен.