За Южна и Северна България

В южните райони цъфтежът на алергизиращите видове стартира с около 7-10 дни по-рано, а в северните - с около 10 дни по-късно.