Прогноза за първата половина на месец август

Нерядко през сухите и горещи летни дни и особено през юли и август може да се наблюдава интересно явление. А именно – отделни дни да имат много високи поленови концентрации. Това се случва най-вече при дървесните видове, които поначало образуват големи количества цветен прашец като част от него служи за опрашване, друга част се отмива от дъждове, а една голяма част се утаява и попада на различни закътани места – под керемиди и навеси, в различни ниши недостъпни за валежи. Тази последна част поленови зърна при някои достатъчно силни и продължителни ветрове може да бъде изведена в атмосферата и да бъде отчетена във въздушни проби. Характерно е, че това явление се проявява само за един и рядко за два или повече дни. Това показва, че не става въпрос за цъфтеж, а за вторично разпространение на поленовите зърна. Понякога след продължителен период на сухо време при навлизане на влажен въздушен фронт поленът, който се е издигнал във високите атмосферни слоеве започва да натежава и се утаява като по този начин достига до земната повърхност. И в двата случая няма опасност от повторна провокация при пациентите с поленова алергия защото явленията са не само за кратко , но и нямат всеобвхватно териоториално влияние.

g2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истински и постоянен цъфтеж през първата половина на август ще има най-вече при различните плевелни растения. Вече все повече видове представени с повече на брой екземпляри ще отделят алергизиращ плевелен полен.