Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15 - 31 юли 2011 г.

Обичайният поленов фон за месец юли се определя от малки количества прашец от житни растения и различни плевели. В по-ниските части на страна поленовият сезон при житните треви е към своя край. Цъфтят малко на брой житни видове, които отделят незначителни количества поленови зърна. В общата въздушна поленова концентрация основен дял имат плевелите. Поради това във въздуха на градовете има по-малко поленови зърна отколкото в извънградските райони. В по-високите части на планините все още има цъфтящи житни треви, но във все по-малки количества.

Untitled