В средата на март вече може да се отчете, че цъфтежа при повечето лески отминава, но започва този при елшите. В края на всеки цъфтеж въздухът е наситен с прашец, който се носи от вятъра и това обяснява все още високата поленова концентрация при леските. Заедно с леска и елша през първата половина на март стартира цъфтеж и при други ветроопрашващи се дървета – трепетлика, ясен, кипарисови.

Прочети още: Анализ на поленовият цъфтеж 1-10 МАРТ

След не особено суровата зима на 2012-2013 г. цъфтежа на първите алергизиращи дървета е вече факт. Леските вече са отрупани с реси пълни с поленови зърна.

Във въздушните проби се улавят и поленови зърна от елша, което е сигнал за начало на цъфтеж.
В нашата страна основен причинител на дървесна поленова алергия са представителите на сем. Брезови - леска, елша, бреза и габър.

 

Прочети още: Прогноза за първата половина на МАРТ 2013 г.

Ежегодно около средата на август настъпва промяна във времето – колкото и да са горещи дните, нощите стават по-прохладни и това носи усещане за наближаващата есен. Освен това зачестяват и дъждовете. Това са метеорологични фактори, които се отразяват благоприятно на развитието на различните плевелни и рудерални видове.

Очаква се да продължи цъфтежа при пелините, лободовите и коноповите.

Както житните треви, така и плевелните видове са много на брой и с много дълъг полинизационен период. За разлика от житните треви поленът на плевелите е по-слабо алергизиращ.

Единственото изключение е поленът на амброзията (Ambrosia sp.). В световен мащаб това е един от най-силно алергизиращите полени. Родът наброява около 40 вида. В България засега е проникнал един от видовете - Ambrosia artemisifolia – Пелинолостна амброзия. Както си личи от името тя има листа наподобяващи тези при пелина. Самите растения като цяло наподобяват на пелин и също образуват големи туфи. Амброзията е много непретенциозна към условията на средата, образува много семена с почти 100% кълняемост. Всяко отделно растение има много съцветия, които образуват голямо количество силно алергизиращи поленови зърна. Има данни, че вдишването само на десетина поленови зърна е достатъчно да предизвика алергична реакция.

ambrosia1 ambrosia2 ambrosia_polen

Ambrosia artemisifolia

съцветия на Амброзия
поленови зърна от Амброзия

За щастие находищата на този вид в нашата страна все още имат петнист характер. А това спомага да няма равномерен фон с полен от амброзия. Може да се каже, че амброзията е локален дразнител.

За да не се стига до по-сериозни проблеми с този силно алергизиращ вид е необходимо да се познава и да се провежда постоянна и ефикасна борба с него. Тревожна е тенденцията всяка година да се отчитат повече поленови зърна от Амброзия в сравнение с предходната. Тревожна е тенденцията всяка година да се отчитат повече поленови зърна от Амброзия в сравнение с предходната.

Обичайният период на цъфтеж на Амброзията за България е август-септември. И това е най-удобния момент за нейното откриване и унищожаване.

Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог-палинолог

През първата половина на август във въздуха преобладаваше поленът от плевелни растения. Около 80% от плевелният полен е от представители на семействата: Щирови, Лободови, Конопови и различни видове пелин. Данните показват, че общият брой поленови зърна от житни треви през първите 12 дни на месеца е бил 5 пъти по-малък в сравнение с общия брой плевелни поленови зърна.

analiz_polen_august1

Това се дължи на комбинацията от изключително високи температури и почти никакви дъждове за дълъг период от време.
В резултат житните треви изсъхнаха и престанаха да бъдат причина за алергични реакции.


Според метеоролозите през август трябва да очакваме по-високи средномесечни температури и сума на валежи под нормата. По принцип плевелните и рудерални растения са по-сухоустойчиви от останалите видове. Затова те са единствените, които цъфтят през август. Но при тази тенденция на пореден много топъл и сух месец вероятно неизсъхнали и цъфтящи плевели ще останат на малко места в страната. Което е добре за пациентите с алергия към плевелен полен. През първата половина на месеца се очакват краткотрайни валежи с петнист характер. Това няма да доведе до сериозен тласък в развитието на нови плевелни екземпляри. Основните цъфтящи плевелни видове през периода 1-15 август ще са отново от сем. Щирови и Лободови, коноп и пелин. А това са и най-силно алергизиращите плевелни видове за нашата страна.

Коноп Обикновено споменаването му извиква асоциации за дрога, ферми за изкуствено отглеждане и т.н. Всъщност видовете използвани като дрога са създадени на базата на обикновен плевелен вид коноп, който се среща в природата или между културни насаждения и то нерядко. Както повечето плевелни видове и този има много съцветия т.е много тичинки, образуващи много прашец.

konop konop_semena
конопено растение с цветове
поленови зърна на коноп

Поленовите зърна на конопа са много дребни, сухи и леки. Това помага да имат далечен пренос. По този начин те се образуват извън населените места – между насаждения или в природата, но се откриват дори в централните части на големите градове.

Изготвил: Мариела Христова- Савова, биолог-палинолог

Подкатегории

Страница 34 от 43