Всяка календарна година има свой специфичен поленов сезон. Въздушната поленова концентрация се определя от: типа растителност в района, релефа и метеорологичните условия през годината. След много дъждовната пролет, лятото на 2012 г. се отличава с почти нулеви дъждове на фона на рекордно високи температури. В резултат неподдържаните тревни площи изсъхнаха много по-рано в сравнение с други години. А това доведе до значително по-малки количества житен полен във въздуха. И след като през юни прецъфтяха и последните ветроопрашващи се дървета, то основният дразнител през втората половина на юли остана полена на плевелните и рудерални видове.

analiz_polen_july
Най-много прашец отделят представителите на сем. Щирови и Лободови, коприва, различните видове пелин, коноп.

Независимо, че приключи цъфтежа на дърветата във въздуха ще се откриват единични поленови зърна като ехо от периода на полинизация.

Повечето житни треви също прецъфтяха. Предстои цъфтеж при най-късните видове – троскот / Cynodon dactylon /, овсига / Bromus sp. /, тимотейка / Phleum pratense /. По всяка вероятност те няма да имат интензивен цъфтеж защото високите температури и сухото време доведоха до по-ранно изсъхване на тревните площи. Очакваните дъждове обаче ще са полезни за развититето на плевелни и рудерални видове.

Втората половина на юли ще премине под знака на цъфтеж при представителите на две основни алергизиращи семейства: Щирови / Amaranthaceae / и Лободови / Chenopodiaceae/. Те са широко разпространени както в природата, така и в населените места и земеделските земи. Тези плевели отделят доста прашец и образуват сериозен въздушен поленов фон.

shtir loboda
Щир
Кучешка лобода, сладка трева

Освен тях прашец ще отделят и различните видове пелин, чиито полен е по-силно алергизиращ от този на щира или лободите.

Поради широкото разпространение на плевелите е много трудно да се избегне контакт с техния полен. Те се срещат по-рядко в планините и там въздушната поленова концентрация ще е по-ниска. Обичайното им разпространение е до 1000 м.надм.вис. И, разбира се, в дните след дъжд въздуха ще е чист откъм поленови зърна, а за юли се очакват и такива дни. За съжаление на пациентите трябва да припомним една особеност на дъждовете и прашеца. Понеже поленовите зърна са много леки, те се издигат във високите въздушни пластове. И когато навлезе над даден район влажен въздушен фронт, поленовите зърна, които са силно хигроскопични, поглъщат влагата, натежават и се утаяват към земята и хората. Затова пациентите се влошават в часовете преди дъжд.

Съвет към пациентите: да стоят в затворени помещения преди дъжд, а да излизат навън след като дъжда е преминал. 

Изготвил : Мариела Христова-Савова, биолог-палинолог

Неведнъж е споменавано, че световна практика е алергизиращият полен да се разделя на три групи: дървесен, житен и плевелен. Това отразява както различните им периоди на цъфтеж, така и различната им сила на алергизация.

Месец юни е особен с това, че през него има полен и от трите групи и то в сериозни количества. Освен това юни е месецът, през който се наблюдава смяна на групата дразнещ полен. През първата половина на юли дървесният полен вече не е в преобладаващи количества, делът на житния полен става по-малък и водещият дразнител се явяват плевелите.

Данните от ежедневните наблюдения на въздушното поленово замърсяване за 2012 г. показват следното:

Групи полен 1- 30 юни 1-11 юли
Дървесен 65 % 31 %
Тревен / житен + плевелен / 35 % 69 %
Житен 20 % 31 %
Плевелен 15 % 38 %

Месец  юли в нашата страна се характеризира с високи температури и малко на брой краткотрайни валежи. За щастие на пациентите в градовете вече няма цъфтящи дървета, а житните треви са в края на своя полинизационен период.  На практика в активен цъфтежен период са основно плевелни видове – щир, различни видове пелин и лобода

Според  метеорологичната прогноза  за тази година през по-голямата част от юли над страната времето ще бъде слънчево, сухо и горещо.  Очакванията са валежите да бъдат под нормата, а температурите по-високи от обичайните.  Месец юни беше доста топъл и сух. Това доведе до по-ранно изсъхване на растенията. В района на София тревните площи и откритите поляни около града изглеждат по начин характерен за края на юли и август – почвата е напукана, тревите са сухи и има много малко  плевели.  В земеделските райони топлото време и редовното поливане на насажденията ще доведат до по-бурно развитие на плевели и ще има по-високи концентрации от този полен във въздуха. Същото важи и за по-високите части на планините, където има повече влага. Освен това в планините все още ще има цъфтящи видове житни треви. Ето защо е възможно да се засилят оплакванията на хората с поленова алергия след разходка в планината или посещение в земеделски район. 

През май и юни планините имаха по-ниски въздушни поленови концентрации и се препоръчваше пациентите да ги посещават. През юли  съветът към пациентите е:  Избягвайте планините!  Дойде  времето когато  за  хората с полиноза е  по-добре да почиват край море или други големи водни басейни, където въздушната влажност е висока, а поленовата концентрация – ниска.  В началото на юли в цялата страна ще се развиват и ще цъфтят по-алергизиращите  плевелни видове  –  щир, пелин, лободови, коприва. Сред тях най-силно алергизиращи са поленовите зърна  на различните видове пелин.

pelin1

Пелин ( Artemisia sp. ) – В България се срещат около 12 вида пелин. Това са видове растения изключително непретенциозни към условията на средата. Затова са широко разпространени както в природата, така и в населените места:

Представляват храсти с много съцветия,
които по време на узряване на прашеца
изглеждат по този начин.

pelin2 pelin3

Много често се виждат и край пътищата, където постояния въздушен поток от движението на автомобилите спомага за максимално качественото разсейване на техния полен. И по този начин поддържат постоянно висок фон от тeзи поленови зърна. И така в продължение на поне два месеца дразнят сенсибилизираните към този полен хора.

През периода 15-30 юни поленовите зърна от липи във въздуха на София бяха в количества по-малки отколкото през първата половина на месеца. Това е показател за край на цъфтежа на последният представител на по-силно алергизиращите дървесни видове. За съжаление на пациентите с полиноза периодът беше доста топъл и сух, което доведе до постоянно високи концентрации от житен полен и по-големи количества плевелен полен в София в сравнение с 2011 г.

analiz_polen_june_1-27_jitni

Подкатегории

Страница 35 от 43