Според метеорологичната прогноза около средата на месеца времето ще е по-динамично с повече краткотрайни валежи и към края на юни се очаква валежите да са по-малко, а температурите да са по-високи. За щастие през този период повечето силно-алргизиращи видове са или вече прецъфтяли, или са в процес на отделяне на по-малко прашец.

При дърветата ще се наблюдава все още висока поленова концентрация при липите, защото те са представени от много сортове с различни периоди на цъфтеж. В парковете и по улиците в населените места ще се виждат цъфнали дървета, но сред тях няма такива застрашаващи алергичните пациенти. Това са декоративни видове, които отделят малки количества лепкав прашец без алергизиращи свойства. Може би най-красивият вид от тях, който ще цъфти през втората половина на юни е каталпата/ Catalpa bignonioides /.

catalpa_1 catalpa_2
Каталпа

Най-важната група алергизиращи растения – житните треви, ще продължи да създава проблеми на чувствителните хора. Една част от видовете вече прецъфтяха, но при други видове това предстои. Както е известно в България се срещат над 300 вида представители на сем. Житни / Poaceae /. Различните видове е логично да имат различен алергизиращ потенциал, но все пак е висок в сравнение с други растения. Освен това те образуват много големи количества лек прашец, който се носи от въздушните течения дълго след прецъфтяване на видовете и създава постоянно висока въздушна поленова концентрация.

В групата на плевелните алергизиращи растения към вече цъфтящите коприва, киселец и живовлек, се очаква да се присъединят със старта на своя цъфтеж и много видове лобода и пелин.

През тази година времето през месец май беше по-хладно и по-влажно ат обичайното. Това доведе до по-ниски въздушни поленови концентрации. Независимо, че времето през първата половина на юни не се различаваше от нормалното, дневните поленови концентрации отново бяха по-ниски в сравнение с 2011 г. Данните от ежедневният мониторинг на въздуха в София показват значителна разлика между тази и миналата година в броят поленови зърна за 24 часа от най-алергизиращия полен – житния.

analiz_polen_june_1-15_jitni
Вторият по важност алергизиращ вид през юни е липата. През тази година в София тя цъфна още през първата половина на юни.

Във въздушните проби все още се откриваха немалки количества полен от иглолистни видове. Това се дължи на факта, че те образуват огромни количества прашец. Този прашец се е образувал през май, част от него се е утаила върху различни повърхности и при по-сухи и ветровити дни се разпрашава и разпространява на големи разстояния.

При плевелните видове се установи цъфтеж при живовляк, коприва, киселец и различни други тревисти видове със слаби алергизиращи свойства.

В резултат на многото дъждове през втората половина на май почвите са наситени с влага. Според прогнозата на НИМХ – БАН през първите 10 дни на юни трябва да има повишаване на дневните температури до +30°С и следобедни дъждове с гръмотевици. Комбинацията от високи температури и висока почвена влажност поддържана от очакваните ежедневни дъждове ще доведат до интензивен цъфтеж при житните треви и плевелите. В групата на алергизиращите дървета ще стартира периода на полинизация при липите. Успокояващото за пациентите през първата половина на юни е, че въпреки цъфтежа честите дъждове ще поддържат ниски въздушни поленови концентрации.

polen_lipaВсеки познава липата като красиво дърво с много интересно устроени цветове с прекрасен аромат. Нейният прашец е много специфичен и гледани под микроскоп поленовите зърна също са много красиви. Чувствителните към този полен хора едва ли ще оценят тази красота. За тяхно успокоение ще кажем, че прашеца е тежък и лепкав и сравнително трудно се разпространява. И въпреки, че се образува в големи количества  във въздуха няма съответстващо високи поленови концентрации. Алергичните хора трябва да избягват близък контакт с цветовете, т.е. не трябва да берат липов цвят за чай, както и да избягват да стоят в близост до групи от липи особено ако има вятър. В топли, сухи и ветровити дни въздушната поленова концентрация може да достигне такива нива, които да доведат до алергични прояви при сенсибилизирани хора. 

В групата на дърветата и храстите в началото на юни ще се наблюдава цъфтеж при някои декоративни храсти като маслинка / Ligustrum sp. / или т.нар. жив плет. На тези храсти е присъщо да образуват множество цветове. За щастие това рядко се наблюдава в населените места защото използването им за оформяне на огради налага редовното им окастряне. В този си вид те нямат цветове и не отделят прашец.

jiv_plet_cvjat jiv_plet
клонки от маслинка по време на цъфтеж

През юни ще продължи цъфтежа на житните треви и в градовете, и в природата. Както и при маслинката, така и при житните треви трябва да се полагат непрестанни грижи. Това означава често окосяване за да не се образуват съцветия. По този начин ще се намалят количествата полен във въздуха, а това ще доведе и до по-редки оплаквания при пациентите с полиноза. Но в планините ще има интензивен цъфтеж и въздухът там ще е наситен с житен полен.

По отношение на плевелния полен през първата половина на юни се очаква да започне по-интензивен цъфтеж при живовляк, киселец, коприва, а това са видове с по-слабо алергизиращи свойства.

В заключение може да се каже, че през периода 1 -15 юни може да се появят оплаквания при хора, чувствителни към полен от липа, но само в сухи, топли и леко ветровити дни. При пациенти с алергия към житен полен може да се влоши състоянието им ако правят екскурзии сред природата. Плевелният полен ще бъде твърде малко и твърде слаб за да предизвика сериозни алергични реакции.


Втората половина на месеца се характеризираше с много дъждове – само три дни в София са били без дъжд. През миналата година общото количество на валежите за периода 15-31 май е било 13,1 литра/ кв.м., а през тази година – 113,8 литра/кв.м. Логично това доведе до отчитане на по-ниски количества поленови зърна в сравнение с 2011 г. включително и при силно алергизиращия житен полен.

Прочети още: Анализ на поленовия цъфтеж 15-31 май

През месец май има един неприятен дразнител, който се забелязва – семената на тополите – т.нар. пухчета. Те дразнят чисто механично и то всички хора, дори и неалергичните.

topola jiten_polen
Клонка от топола с пухчета и семена Различните видове житни треви имат почти
еднакви поленови зърна: сферични или
леко овални с една пора.

На практика видимият дразнител - пухчетата, маскират истинският микроскопичен и невидим причинител на алергични реакции през май - поленовите зърна на житните треви.

Месец май обикновено е най-тежкият месец за полинозните пациенти. Причината е в активният цъфтеж на видовете от сем. Житни, които отделят най-силно алергизиращия полен в нашата страна. Тези треви са типични алергенни видове защото:

  • са широко разпространени - от морското ниво до високопланинските пасища и поляни
  • имат дълъг цъфтежен период – от април до октомври
  • образуват големи количества силно алергизиращ прашец, който се натрупва във въздуха и освен това е много лек и лесно се разпространява на големи разстояния.

kosachkaГолемите площи с треви отделят огромно количество житен полен. Най-добрият начин да се намали въздушната поленова концентрация е като се окосяват редовно тревните площи преди да цъфтежа. Ниските треви без съцветията си не отделят прашец.

Естествено поляните в пиродата няма как да се окосяват и затова пациентите трябва да избягват екскурзии по време на цъфтежа на тревите.

Според прогнозата на НИМХ в периода 15-20 май се очаква захлаждане придружено от дъждове. Това ще доведе до отмиване на полена от въздуха. Поленовите зърна са силно хигроскопични – бързо поемат влага, натежават и се утаяват, а дъждовните капки ги увличат и така въздуха се изчиства. През третото десетдневие времето ще се затопли, а преваляванията ще са краткотрайни, с петнист характер и по-често в планинските райони. Това ще доведе до повече оплаквания през последните 10 дни на месеца.

Подкатегории

Страница 36 от 43