Прогноза за втората половина на месец май

За нуждите на алергологията растителните видове се разделят на три групи:

  1. дървета и храсти;
  2. житни трев;
  3. цветя и плевелни растения.

Измежду всички растения само една малка част се определят като алергенни видове: широко разпространени са в региона, продуцират големи количества полен, който е лесно преносим от вятъра и има силни антигенни свойства.                                                                     Установено е, че най-благоприятната температура за отделяне на прашец е 18-23 ˚С, най-ефективна скорост на вятъра – 15-18 км./ч. Точно такова време предстои през втората половина на месеца. Следователно предстоят тежки дни за хората с полинози. Най-характерното за втората половина на май е разпространението на семената на тополите. Така мразените пухчета. Често срещана заблуда е, че те причиняват алергии. Всъщност пухчетата не оказват влияние на имунната система на хората, те дразнят чисто механично както алергичните хора, така и тези без алергии. Истината е, че по времето на тяхното разпространение в максимален цъфтеж са житните треви чиито прашец не се вижда, за разлика от пухчетата. Проблемът с житните треви е, че те притежават всички характеристики на силно алергенни видове: широко разпространени са, имат дълъг цъфтежен период, образуват големи количества силно алергизиращ прашец, който е много лек и лесно се разпространява на големи разстояния.

Ето защо втората половина на май ще донесе проблеми за най-голям процент полинозни пациенти в България. Тези хора трябва да избягват разходките на открито, особено в сухи, леко ветровити дни. При излизане е добре да ползват слънчеви очила. След прибиране у дома трябва да се направи необходимото да се отстранят полепналите по дрехите, тялото и косата поленови зърна. Домовете и автомобилите на пациентите е добре да бъдат със затворени прозорци. Необходимо е непрекъснато окосяване на всички тревни площи. Когато тревите са много ниски, те не образуват цветове и не отделят прашец.

Успокояващото е, че май е сравнително дъждовен месец. Поленовите зърна са силно хигроскопични – бързо поемат влага и се утаяват, дъждовните капки ги увличат и така очистват въздуха. Ето защо пациентите се чувстват по-добре на морския бряг или след дъжд, а също и по-високо в планината където още не са цъфнали тревите.

В планините през този период ще има активен цъфтеж при иглолистните видове – смърч, борове, ели. Те образуват много големи количества прашец. При вятър могат да се наблюдават поленови облаци, които се носят над дърветата. Този прашец няма силни алергенни свойства и въпреки огромните количества е сравнително безобиден и не трябва да възпира хората от излети.

Гледани под микроскоп поленовите зърна от житните треви са еднотипни. Те са сферични, гладки и имат една малка пора.

PZ

Поленово зърно от житни

 

 

 

 

 

 

 

Поленът при иглолистните дървета е по-сложен – състои се от поленово зърно в средата и две въздушни мехурчета от двете му страни.

Bor_z

Поленово зърно от бор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCБорова клонка преди разпукване на

прашниците и освобождаване на прашеца

 

Анализ на поленовият цъфтеж през периода  01 -15 май 2011 г.

Дъждовното и по-хладно време през тази година доведе до сравнително по-ниски концентрации на прашец във въздуха.                        Най-силно алергизиращите дървета – бреза и габър почти навсякъде прецъфтяха и вече не са фактор за проява на алергични реакции. От дървесните представители в процес на интензивен цъфтеж бяха дъб, черница, орех, конски кестен. Прашецът на дъба и черницата е лек и лесно се утаява при висока въздушна влажност, каквато имаше през периода. Поленовите зърна на ореха са големи и тежки, а на конския кестен са по-лепкави и затова те по-трудно летят. В резултат във въздуха имаше сравнително малки количества дървесен полен.                                                                                                                                                                                                Най-важното за първата половина на месец май е старта в полинизацията при житните треви.

Прогноза за първата половина на месец май

При дървесните видове през този период се очаква да приключи цъфтежа при брезата и габъра, а да бъде в своя максимум при дъб, бук, орех, черница, конски кестен. В по-топлите места и тези с по-ниска надморска височина обикновено по това време започва цъфтеж при иглолистните видове - смърч, бял и черен бор. При тревистите видове се очаква старт в полинизацията при живовлек, киселец, лапад.

Месец май е най-тежкият за най-голям процент полинозни пациенти в България. Причината е в цъфтежа на житните треви. Те са много на брой видове, които за дълъг период от време излъчват големи количества силно алергизиращ прашец. Последният е много лек и лесно се разпространява на големи разстояния.

pag27-gramineas1g

Житно растение в период на цъфтеж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хората, които знаят, че са алергични към житен полен е добре вече да предприемат някои индивидуални мерки за ограничаване на контакта си с прашеца. На първо място да избягват разходките в разцъфтяли полянки:

44339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребата на слънчеви очила може да намали количеството полен попаднал в очите. След престой на открито е добре да се изплакват с вода очите и носа, косата да се обтрие с влажна кърпа, да се сменят дрехите. Домовете и автомобилите на пациентите е добре да бъдат със затворени прозорци.

Началото на май е най-подходящото време да започне окосяване на всички тревни площи в населените места. Това ще доведе до намаляване на количествата житен полен във въздуха.

През тази година на фона на по-хладното време и прогнозите за почти ежедневни дъждове, алергичните хора може да са малко по-спокойни. Много вероятно е през първата половина на май нивата на житен полен във въздуха да са ниски и да доведат до проблеми само при по-чувствителни пациенти през сухи, топли и леко ветровити дни. По-високите части на планините ще са подходящи за разходки защото там по това време няма цъфтящи треви и въздухът ще е по-чист.

Анализ на поленовият цъфтеж през периода 15-30 април 2011 г.

През април във въздуха се наблюдава прашец предимно от дървесни видове. За втората половина на месеца е характерен максимум в количествата полен от бреза и габър. Това са най-силно алергизиращите видове сред дървесните представители на нашата флора.

Shema

 

 

 

 

 

 

 

Количества поленови зърна от бреза и габър през месец април 2011 г. в София

Малките количества прашец в дните 10,11,16, 18-20 април се дължат на валежи , т.е. висока въздушна влажност в комбинация с ниски температури. В дните 13-15 април в София падна сняг и поради това в този период рязко спаднаха количествата прашец във въздуха. От 20 април започна повишение на температурите и снижаване на въздушната влажност и това доведе до увеличаване на дневната поленова концентрация. Стартира цъфтежа при дъб, орех, черница. От 21 април във въздушните проби се откриват и поленови зърна от житни треви.

Прогноза за втората половина на месец април

При дървесните видове през този период се очаква да започне цъфтеж при дъб, бук, орех, черница, конски кестен. Букът е чувствителен към замърсеният градски въздух и на практика няма значение за хората от градовете защото се среща само в природата. По-големи количества прашец от бук се наблюдават във въздуха на планинските райони. Дъбът е често срещан вид в България, както в природата, така и като паркова и градска растителност. Образува доста прашец, който се разпространява по въздуха и може да доведе до алергични прояви при пациентите. Дъбовете са различни видове и имат продължителен период на цъфтеж. При тревистите растения ако много се повишат температурите, би могло в края на месеца да цъфне рапицата. Нейният прашец може да създаде проблеми на чувствителни хора в районите където се отглежда в големи масиви. Извън тези райони и в населените места има подобни растения, които се срещат като плевели. Те отделят минимални количества полен и не представляват фактор за предизвикване на алергични реакции. В години с топли и влажни март и април в края на април започва цъфтеж при някои най-ранни видове житни треви. През тази хладна година не очакваме това да се случи, освен евентуално в някои изолирани южни райони на страната.

quercus_robur dab_zarno
Дъб по време на цъфтеж Поленово зърно от дъб

Подкатегории

Страница 42 от 43