Множество клинични изпитания доказват отличната поносимост на Ринитал, ефективността му за лечение и профилактика на сезонен и целогодишен ринит, липсата на странични ефекти при употребата му.

  • Мултицентрово (в 22 УНГ-центъра) национално клинично изследване, извършено в Германия, проследява ефективността и безопасността на Ринитал за лечение на целогодишен алергичен ринит.

В проучването са обхванати 102 пациента във възрастта между 6 и 79 г. Наблюдението продължава за период от 4 седмици. Над 70% от пациентите оценяват лечението като успешно, чувстват се свободни от оплаквания. Близо 50% са възстановили ежедневните си активности на обичайното ниво. Ринитал е оценен като препарат с отлична поносимост от пациентите и лекарите.

  • Многоцентрово контролирано изследване в Русия при 65 деца на възраст между 3 и 15 г. съпоставя резултатите при лечение с Ринитал и при третиране на алергичната хрема с антихистаминов препарат.

Резултатите от изследването показват, че ефективността на лечението с Ринитал е сравнима с конвенционалното лечение с антихистамини. В същото време Ринитал има много добра поносимост – никой от пациентите, лекувани с Ринитал не е показал никакви странични ефекти или нежелани лекарствени реакции.

  • Проспективно, моноцентрово контролирано изследване на 109 юноши и възрастни между 16 и 55 г., в Украйна, показва терапевтичния ефект на Ринитал при пациенти със сезонен и целогодишен алергичен ринит спрямо ефекта на лечението с антихистаминов препарат.

При оценяване на действието на продуктите е взет предвид не само лечебния им ефект, но и поносимостта и честотата на възникване на нежелани лекарствени реакции. Резултатите показват, че Ринитал е действал бързо и е бил по-ефективен при пациентите със сезонен алергичен ринит (сенна хрема). Успехът на лечението с Ринитал е сравним с конвенционалното лечение с антихистамини. Лечението с Ринитал е било ефективно при 97,1% от пациентите със сезонен алергичен ринит и при 88,7% от пациентите с целогодишен алергичен ринит. Не е съобщен нито един случай на нежелана лекарствена реакция по време на лечението Ринитал, а неговата поносимост е била оценена като много добра при 100% от пациентите.

Научете повече за алергичния ринит