Стремежът на този сайт е да предостави максимално полезна и изчерпателна информация за алергичния ринит, неговото лечение и профилактика. Съдържанието на този сайт е собственост на Алпен фарма ООД и е с защитени авторски права.

Публикуваната в сайта информация не бива да се използва като алтернатива на лекарската консултация и специализирана здравна помощ. В никакъв случай авторите на сайта и/ или неговите съответни представители не носят отговорност за специални или индиректни вреди, загуби или щети във връзка с неговото съдържание и публикуваните в него материали.

Ако се налага да потърсите съвет по специфичен здравословен проблем, моля свържете се със здравни специалисти.